FLYW

结构
导体:软退火电解铜,裸露
绝缘:PVC,耐热DIN-ISO 6722,B级
技术数据
温度范围:-25°C至+ 105°C
特性
耐高温性:有效时间为3.000小时
型号/其他

可根据要求提供其他格式所有数据和产品如有变更如果您对此产品有任何疑问,请随时致电我们或通过联系表给我们留言。

nom. Ø mm2 Construction max .mm Single cores Ø max. mm Ø max. mm Resistance at 20 °C max. mΩ/m Insulation wall resistance mm Outer-Ø min./max. mm/mm Cu-Weight kg/km Total weight kg/km Article number
050 16 0,21 1,1 37,1 0,6 2,0/2,3 4,8 8,0 32205000 + colour
0,75 24 0,21 1,3 24,7 0,6 2,2/2,5 7,2 11,0 32207500 + colour
1,00 32 0,21 1,5 18,5 0,6 2,4/2,7 9,6 14,0 32210000 + colour
1,50 30 0,26 1,8 12,7 0,6 2,7/3,0 14,4 19,0 32215000 + colour
2,50 50 0,26 2,2 7,60 0,7 3,3/3,6 24,0 30,0 32225000 + colour
4,00 56 0,31 2,8 4,71 0,8 4,0/4,4 38,0 47,5 32240000 + colour
6,00 84 0,31 3,4 3,14 0,8 4,6/5,0 58,0 68,0 32260000 + colour